Cursus Good Life with osteoarthritis, from Denmark (GLA:D®)

GLA:D is een evidence-based, gestandaardiseerde en op maat te maken behandeling bestaande uit een patiënteducatie groepsessie en maximaal 12 neuromusculaire oefentherapie sessies onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Het GLA:D programma bestaat uit 3 onderdelen:

- Het opleiden van fysiotherapeuten in het verlenen van zorg in overeenstemming met klinische richtlijnen.

- Patiënteducatie en neuromusculaire oefentherapie voor patiënten met arthrose symptomen aan heup of knie.

- Dataregistratie en analyse van resultaten.


Doelstelling

Na het volgen van deze cursus bent u een gecertificeerd fysiotherapeut die het GLA:D programma mag uitvoeren in de praktijk. U bent in staat om doelbewust en gericht het oefenprogramma voor uw patiënt met arthrose aan knie of heup op te stellen en uit te voeren. U bent op de hoogte van de afspraken in het GLA:D netwerk in uw omgeving: u weet wanneer u de (verwijzende) huisarts moet consulteren en levert data aan het MMC / Fontys Hogescholen. 

Inhoud van de cursus
De cursusinhoud zal bestaan uit de volgende onderwerpen:

- Kennis omtrent arthrose

- Evidence based behandeling van arthrose en arthrose piramide benadering: eerstelijns behandeling

- Tweede en derdelijns behandelmogelijkheden

- Performance testen

- Patiënteducatie

- Barrieres om GLA:D te introduceren

- Dataverzameling en GLA:D registraties

- Dagboek huiswerkoefeningen en hulpmiddelen voor progressie

- Neuromusculaire oefentherapie in de praktijk

- Hoe te starten en hoe u effectief kunt werken met het GLA:D programma in uw dagelijkse praktijk

Onderwijsvorm
De volgende onderwijsvormen worden gehanteerd:

- Interactief hoorcollege

- Praktijklessen

- Groepsdiscussies

Doelgroep

Fysiotherapeuten die zich verder willen specialiseren in arthrose middels het gebruik van de GLA:D methodiek

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor register algemene fysiotherapie en geriatrisch fysiotherapie.

Deelnemers

12

Cursuslocatie
Vijfkamplaan 8, 5624 EB Eindhoven. Eerste verdieping Basicfit, tegenover sporthal de Vijfkamp.

Kosten
€ 399.00 per persoon
Maaltijd

Er wordt een lekkere maaltijd geserveerd!!

Inschrijven?