Echografie

Starten met echografie. Is dat iets voor mijn praktijk en wat kan ik daar mee?

Echografie voor de bewegingsspecialist is een snel groeiend vakgebied. In het huidige zorglandschap wordt er steeds meer gevraagd op het gebied van de diagnostische vaardigheden van een fysiotherapeut. Echografie kan een laagdrempelig hulpmiddel zijn in de screening van patiënten om zo de juiste therapievorm te kiezen of om wellicht zelfs te besluiten dat de patiënt ingestuurd moet worden en er geen fysiotherapeutische interventie nodig, of mogelijk, is. Echter, het te pas en onpas gebruiken van echografie komt ook veel voor waarbij de meerwaarde van echografie soms onvoldoende duidelijk wordt.

Doelstelling

Tijdens deze cursus musculoskeletale echografie laten wij u kennismaken met de diverse aspecten van echografie voor de praktijk. Daarbij schenken wij aandacht aan de theorie van echografie (welke systemen zijn er beschikbaar, wat is het verschil tussen musculoskeletale echografie en andere vormen van echografie etc.) maar zullen we ook een practicum echografie houden. De cursist ervaart wat echografie is door het leren scannen van de 4 meest voorkomende indicaties in de praktijk namelijk:

  • Supraspinatus (tendinopathie, partiele ruptuur, impingement)
  • Gemeenschappelijke extensoren aan laterale epicondyl (tenniselleboog)
  • Ventrale knie / lig. patella (jumpers knee, osgood schlatter, infrapatellaire bursa)
  • Achillespees (tendinopathie of rupturen)
Doelgroep

Fysiotherapeuten welke zich willen oriënteren op het al dan niet toepassen van echografie en bepalen of echografie een meerwaarde heeft voor hun praktijkvoering.

Accreditatie

KNGF geaccrediteerd met 11 punten.

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers.

Cursuslocatie
Vijfkamplaan 8, 5624 EB Eindhoven. Eerste verdieping Fitland in Sportcomplex Eindhoven Noord.

Ook INCOMPANY mogelijk op willekeurige datum in uw praktijk (groep vanaf 6 personen)!
Kosten
€ 175.00 per persoon
Maaltijd
Er wordt een lekkere broodmaaltijd geserveerd!
Inschrijven?